Kategorie
Szamanizm

ICARO

ICARO

Szamańskie pieśni Icaros uznawane są za klucz łączący cały świat duchowy oraz wszystko to, co się w nim znajduje: energia, leczenie i podróż duszy. Szaman dostaje icaro od rośliny (z którą zazwyczaj dietuje), a śpiewając je, otwiera innych ludzi na ich ścieżki.

Icaros używają uzdrowiciele i szamani pochodzący z tradycji Inków, Shipibo czy Keczua i śpiewają je podczas tradycyjnych ceremonii z roślinami.

Trzeba pamiętać, że śpiew szamański to dużo więcej niż zwykłe śpiewanie – to uzdrawiające narzędzie, mądrość i nośnik osobistej energii uzdrowiciela oraz symbol jego mocy.

Bardzo często szaman śpiewa icaro w celu naładowania mocą jakiegoś przedmiotu lub wywaru leczniczego, nadając mu specyficzną właściwość. Gdy śpiewa się icarosy dla człowieka, wspomaga to jego oczyszczenie, uzdrawia go i ochrania. Podczas ceremonii icarosy dbają o bezpieczną, świętą przestrzeń, uzdrawiają i ochraniają uczestników oraz wskazują drogę medycynie.

Icaro stanowi fundament pracy uzdrowicielskiej w Amazonii. Zawiera w sobie mądrość i umiejętności szamana i jest podstawą w pracy ze świętymi roślinami. Znajomość i umiejętność leczenia pieśniami szamańskimi zależy w dużej mierze od przygotowania curandero poprzez Diety (odosobnienia w dżungli i przyjmownaie konkretnych, uzdrawiających roślin), jego dojrzałości, wewnętrznej integracji, diety (jako stylu życia i dbania o zdrowie) oraz wiedzy uzyskanej od nauczycieli i tradycyjnych przewodników oraz mistrzów.

Kategorie
Szamanizm

Szamanizm i medycyna konwencjonalna

Szamanizm i medycyna konwencjonalna

Mamy wielkie szczęście, że żyjemy w czasach, gdzie współczesna medycyna i nauka osiągnęły niezwykłe postępy. Na bieżąco dokonuje się nowych odkryć medycznych, a lekarze są teraz w stanie wykonywać tak zawiłe zabiegi, o których nawet nie marzyliśmy jeszcze kilkanaście lat temu.

Dlaczego więc pomimo tak niesamowitego postępu wielu pacjentów nie odczuwa poprawy zdrowia po zastosowaniu leków, a często wręcz doświadcza nawrotów choroby?

Możliwym wytłumaczeniem jest ogromna luka pomiędzy medycyną konwencjonalną, a światem psychicznym i duchowym każdego człowieka.

Współczesna medycyna koncentruje się na leczeniu ciała fizycznego i eliminowaniu objawów choroby, podczas gdy bardzo często, pierwotna przyczyna choroby pozostaje nierozwiązana w sferze duchowej, co sprawia, że wciąż powraca.
Zgodnie z wiedzą szamańską, choroba ma swój początek na poziomie duchowym i energetycznym, dlatego to na tym poziomie należy działać przede wszystkim. Takie działanie u podstaw przywraca równowagę i umożliwia prawdziwe uzdrowienie.

Szamani Inków i uzdrowiciele z peruwiańskich Andów wierzyli, że ludzkie ciało otoczone jest świetlistą matrycą. A dokładniej, że otacza nas Pole Energii Świetlnej, które manifestuje wszystkie formy, w tym zdrowie ciała. Ta niewidzialna matryca energii składa się ze światła i wibracji, dlatego też cokolwiek włączysz w pole, zmienia to jego wibrację i określa to, co zamanifestujesz zarówno w swoim ciele jak i w świecie zewnętrznym.

Cierpienie emocjonalne, nieleczone traumy z przeszłości lub często ciężkie obce energie mogą być zawarte w naszym polu energii świetlnej, wyczerpując je i tworząc dysharmonię i chorobę w ciele fizycznym.
W ciągu tysiącleci starożytni szamani z Andów nauczyli się, jak uzyskać dostęp do tego biologicznego planu światła i pomagać Duchowi w rozwoju stworzenia. Nauczyli się również, jak leczyć choroby i utrzymywać dobry stan zdrowia oraz jak kształtować osobiste przeznaczenie, zmieniając pole energii świetlnej.
Odblokowując energie tkwiące w starych wzorcach, usuwając negatywne ślady toksycznych emocji, traum i ograniczając wzorce zachowań, które je powstrzymują, wydobywając natrętne i szkodliwe formy energii, wiedzieli, jak przywrócić naturalną równowagę i pozwolić osobie doświadczyć transformacji oraz zwiększone poczucie dobrobytu i wzmocnienia.

Są to odwieczne, święte sposoby pozwalania na przemianę i ewolucję w ludzkim twoim życiu. Szamanizm pomaga usuwać blokady i pozwala na kolejny krok do przodu – czyli postęp.

Kategorie
Szamanizm

Szamanizm informacje

Szamanizm

Szamanizm sięga prawie 100 000 lat wstecz i jest uważany za pierwszą duchową praktykę ludzkiego gatunku. Korzenie szamanizmu można znaleźć w każdej kulturze i każdej religii na całym świecie. Wszyscy mamy szamańskich przodków.

Szamański światopogląd uznaje, że całe życie jest święte, że wszystko posiada ducha lub energię, a te duchy i energie, oddziałują i komunikują się z nami przez cały czas. Szaman nawiązuje kontakt z tymi duchami, aby stać się pośrednikiem między człowiekiem a naturalnym, duchowym światem.

Szamani wierzą, że istnieje duchowa przyczyna i rozwiązanie wszystkich chorób fizycznych i emocjonalnych. Jeśli pojawi się jakiś problem, udają się do królestwa duchowego w imieniu osoby w potrzebie i pomagają w procesie rozwiązywania zaistniałej dysharmonii.

W pracy szamańskiej pracuje się w trzech światach: wyższym, środkowym lub dolnym (lub we wszystkich po kolei). W nich czas płynie inaczej, a przyszłość, teraźniejszość i przeszłość są ze sobą powiązane. Czas nie jest liniowy tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego na co dzień, a staje się kołowy – co oznacza, że poruszamy się po spirali wydarzeń.