Szamanizm i medycyna konwencjonalna

Mamy wielkie szczęście, że żyjemy w czasach, gdzie współczesna medycyna i nauka osiągnęły niezwykłe postępy. Na bieżąco dokonuje się nowych odkryć medycznych, a lekarze są teraz w stanie wykonywać tak zawiłe zabiegi, o których nawet nie marzyliśmy jeszcze kilkanaście lat temu.

Dlaczego więc pomimo tak niesamowitego postępu wielu pacjentów nie odczuwa poprawy zdrowia po zastosowaniu leków, a często wręcz doświadcza nawrotów choroby?

Możliwym wytłumaczeniem jest ogromna luka pomiędzy medycyną konwencjonalną, a światem psychicznym i duchowym każdego człowieka.

Współczesna medycyna koncentruje się na leczeniu ciała fizycznego i eliminowaniu objawów choroby, podczas gdy bardzo często, pierwotna przyczyna choroby pozostaje nierozwiązana w sferze duchowej, co sprawia, że wciąż powraca.
Zgodnie z wiedzą szamańską, choroba ma swój początek na poziomie duchowym i energetycznym, dlatego to na tym poziomie należy działać przede wszystkim. Takie działanie u podstaw przywraca równowagę i umożliwia prawdziwe uzdrowienie.

Szamani Inków i uzdrowiciele z peruwiańskich Andów wierzyli, że ludzkie ciało otoczone jest świetlistą matrycą. A dokładniej, że otacza nas Pole Energii Świetlnej, które manifestuje wszystkie formy, w tym zdrowie ciała. Ta niewidzialna matryca energii składa się ze światła i wibracji, dlatego też cokolwiek włączysz w pole, zmienia to jego wibrację i określa to, co zamanifestujesz zarówno w swoim ciele jak i w świecie zewnętrznym.

Cierpienie emocjonalne, nieleczone traumy z przeszłości lub często ciężkie obce energie mogą być zawarte w naszym polu energii świetlnej, wyczerpując je i tworząc dysharmonię i chorobę w ciele fizycznym.
W ciągu tysiącleci starożytni szamani z Andów nauczyli się, jak uzyskać dostęp do tego biologicznego planu światła i pomagać Duchowi w rozwoju stworzenia. Nauczyli się również, jak leczyć choroby i utrzymywać dobry stan zdrowia oraz jak kształtować osobiste przeznaczenie, zmieniając pole energii świetlnej.
Odblokowując energie tkwiące w starych wzorcach, usuwając negatywne ślady toksycznych emocji, traum i ograniczając wzorce zachowań, które je powstrzymują, wydobywając natrętne i szkodliwe formy energii, wiedzieli, jak przywrócić naturalną równowagę i pozwolić osobie doświadczyć transformacji oraz zwiększone poczucie dobrobytu i wzmocnienia.

Są to odwieczne, święte sposoby pozwalania na przemianę i ewolucję w ludzkim twoim życiu. Szamanizm pomaga usuwać blokady i pozwala na kolejny krok do przodu – czyli postęp.