ICARO

Szamańskie pieśni Icaros uznawane są za klucz łączący cały świat duchowy oraz wszystko to, co się w nim znajduje: energia, leczenie i podróż duszy. Szaman dostaje icaro od rośliny (z którą zazwyczaj dietuje), a śpiewając je, otwiera innych ludzi na ich ścieżki.

Icaros używają uzdrowiciele i szamani pochodzący z tradycji Inków, Shipibo czy Keczua i śpiewają je podczas tradycyjnych ceremonii z roślinami.

Trzeba pamiętać, że śpiew szamański to dużo więcej niż zwykłe śpiewanie – to uzdrawiające narzędzie, mądrość i nośnik osobistej energii uzdrowiciela oraz symbol jego mocy.

Bardzo często szaman śpiewa icaro w celu naładowania mocą jakiegoś przedmiotu lub wywaru leczniczego, nadając mu specyficzną właściwość. Gdy śpiewa się icarosy dla człowieka, wspomaga to jego oczyszczenie, uzdrawia go i ochrania. Podczas ceremonii icarosy dbają o bezpieczną, świętą przestrzeń, uzdrawiają i ochraniają uczestników oraz wskazują drogę medycynie.

Icaro stanowi fundament pracy uzdrowicielskiej w Amazonii. Zawiera w sobie mądrość i umiejętności szamana i jest podstawą w pracy ze świętymi roślinami. Znajomość i umiejętność leczenia pieśniami szamańskimi zależy w dużej mierze od przygotowania curandero poprzez Diety (odosobnienia w dżungli i przyjmownaie konkretnych, uzdrawiających roślin), jego dojrzałości, wewnętrznej integracji, diety (jako stylu życia i dbania o zdrowie) oraz wiedzy uzyskanej od nauczycieli i tradycyjnych przewodników oraz mistrzów.