Szamanizm

Szamanizm sięga prawie 100 000 lat wstecz i jest uważany za pierwszą duchową praktykę ludzkiego gatunku. Korzenie szamanizmu można znaleźć w każdej kulturze i każdej religii na całym świecie. Wszyscy mamy szamańskich przodków.

Szamański światopogląd uznaje, że całe życie jest święte, że wszystko posiada ducha lub energię, a te duchy i energie, oddziałują i komunikują się z nami przez cały czas. Szaman nawiązuje kontakt z tymi duchami, aby stać się pośrednikiem między człowiekiem a naturalnym, duchowym światem.

Szamani wierzą, że istnieje duchowa przyczyna i rozwiązanie wszystkich chorób fizycznych i emocjonalnych. Jeśli pojawi się jakiś problem, udają się do królestwa duchowego w imieniu osoby w potrzebie i pomagają w procesie rozwiązywania zaistniałej dysharmonii.

W pracy szamańskiej pracuje się w trzech światach: wyższym, środkowym lub dolnym (lub we wszystkich po kolei). W nich czas płynie inaczej, a przyszłość, teraźniejszość i przeszłość są ze sobą powiązane. Czas nie jest liniowy tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego na co dzień, a staje się kołowy – co oznacza, że poruszamy się po spirali wydarzeń.